جلسه پرسش و پاسخ بورسی

این پخش زنده به پایان رسید