19 دنبال‌ کننده
2.6 هزار بازدید ویدیو
15 بازدید 6 روز پیش

تدریس ریاضیات گسسته فصل۲ ادامه گراف جلسه یازدهم

دیگر ویدیوها

29 بازدید 1 هفته پیش
30 بازدید 2 هفته پیش
44 بازدید 1 ماه پیش
70 بازدید 1 ماه پیش
83 بازدید 1 ماه پیش
58 بازدید 1 ماه پیش
49 بازدید 1 ماه پیش
77 بازدید 2 ماه پیش
91 بازدید 2 ماه پیش
83 بازدید 2 ماه پیش
148 بازدید 2 ماه پیش
295 بازدید 2 ماه پیش
20 بازدید 9 ماه پیش
20 بازدید 11 ماه پیش
35 بازدید 11 ماه پیش
32 بازدید 1 سال پیش