129 دنبال‌ کننده
62.7 هزار بازدید ویدیو
627 بازدید 5 سال پیش

چرخه اقتصادی Economic cycle انیمیشن کوتاه ، فانتزی و برگرفته از حقیقت منتشر شده توسط اکودیکــ: دانشنامه اقتصادی http:/www.ecodic.com

دیگر ویدیوها

627 بازدید 5 سال پیش
1.2 هزار بازدید 5 سال پیش
189 بازدید 5 سال پیش
3.7 هزار بازدید 6 سال پیش
278 بازدید 6 سال پیش
267 بازدید 6 سال پیش
168 بازدید 6 سال پیش
119 بازدید 6 سال پیش
139 بازدید 6 سال پیش
348 بازدید 6 سال پیش
194 بازدید 6 سال پیش
198 بازدید 6 سال پیش
233 بازدید 6 سال پیش
108 بازدید 6 سال پیش
219 بازدید 6 سال پیش
76 بازدید 6 سال پیش
78 بازدید 6 سال پیش
149 بازدید 6 سال پیش
161 بازدید 6 سال پیش
131 بازدید 6 سال پیش
115 بازدید 6 سال پیش
109 بازدید 6 سال پیش
221 بازدید 6 سال پیش
250 بازدید 6 سال پیش
64 بازدید 6 سال پیش
190 بازدید 6 سال پیش
123 بازدید 6 سال پیش
145 بازدید 6 سال پیش
67 بازدید 6 سال پیش
107 بازدید 6 سال پیش
79 بازدید 6 سال پیش
CEO
93 بازدید 6 سال پیش
99 بازدید 6 سال پیش
190 بازدید 6 سال پیش
79 بازدید 6 سال پیش
131 بازدید 6 سال پیش
106 بازدید 6 سال پیش
64 بازدید 6 سال پیش
127 بازدید 6 سال پیش
95 بازدید 6 سال پیش
نمایش بیشتر