در حال بارگذاری
 • 67
  دنبال کننده
 • 2
  دنبال شونده
 • 47هزار
  بازدید

سیستم آموزش فناوری نانو

سیستم جامع آموزش فناوری نانو با هدف آموزش علم و فناوری ناو شامل قسمت ها و خدمات مختلف و متنوعی نظیر مقالات، آزمون ها، بخش دانلود و ... است. این سایت زیر مجموعه ی ستاد ویژه ی توسعه ی فناوری نانو می باشد.

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

سیستم جامع آموزش فناوری نانو با هدف آموزش علم و فناوری ناو شامل قسمت ها و خدمات مختلف و متنوعی نظیر مقالات، آزمون ها، بخش دانلود و ... است. این سایت زیر مجموعه ی ستاد ویژه ی توسعه ی فناوری نانو می باشد.

 • 67
  دنبال کننده
 • 2
  دنبال شونده
 • 47هزار
  بازدید
Loading...

همه ویدیو ها

 • پیش نمایش "برش زنی (انواع چاقوهای اولترامایکروتوم)"

  17 بازدید

  این فیلم، پیش نمایشی از ویدئو "کلاس مجازی: برش زنی (انواع چاقوهای اولترامایکروتوم)" مربوط به نرم افزار میلیاردیوم- میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) است.

 • پیش نمایش "آماده سازی نمونه زیستی برای میکروسکوپ TEM"

  44 بازدید

  این فیلم، پیش نمایشی از ویدئو "کلاس مجازی: آماده سازی نمونه زیستی برای میکروسکوپ TEM" مربوط به نرم افزار میلیاردیوم-میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) است.

 • پیش نمایش فیلم "آماده سازی نمونه برای میکروسکوپ TEM"

  32 بازدید

  این فیلم، پیش نمایشی از ویدئو "کلاس مجازی: آماده سازی نمونه برای میکروسکوپ TEM" مربوط به نرم افزار میلیاردیوم- میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) است.

 • پیش نمایش فیلم "ادوات و مدهای مختلف میکروسکوپ TEM"

  34 بازدید

  این فیلم، پیش نمایشی از ویدئو "کلاس مجازی: ادوات و مدهای مختلف میکروسکوپ TEM" مربوط به نرم افزار میلیاردیوم- میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) است.

 • پیش نمایش فیلم "کلاس مجازی: پمپ خلأ در میکروسکوپ TEM"

  113 بازدید

  این فیلم، پیش نمایشی از ویدئو "کلاس مجازی: پمپ خلأ در میکروسکوپ TEM" مربوط به نرم افزار میلیاردیوم- میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) است.

 • پیش نمایش "کلاس مجازی: ساختار و عملکرد میکروسکوپ TEM"

  43 بازدید

  این فیلم، پیش نمایشی از ویدئو "کلاس مجازی: ساختار و عملکرد میکروسکوپ TEM" مربوط به نرم افزار میلیاردیوم- میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) است.

 • پیش نمایش "کلاس مجازی: معرفی میکروسکوپ TEM و کاربردها"

  61 بازدید

  این فیلم، پیش نمایشی از ویدئو "کلاس مجازی: معرفی میکروسکوپ الکترونی عبوری TEM و کاربردهای آن" مربوط به نرم افزار میلیاردیوم- میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) است.

 • پیش نمایش "کلاس مجازی: اصول تصویرگری با میکروسکوپ SEM "

  62 بازدید

  این فیلم، پیش نمایشی از ویدئو "کلاس مجازی: اصول تصویرگیری با میکروسکوپ های الکترونی SEM" مربوط به نرم افزار میلیاردیوم- میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) است.

 • پیش نمایش "کلاس مجازی: اصول کار با میکروسکوپ های SEM "

  52 بازدید

  این فیلم، پیش نمایشی از ویدئو "کلاس مجازی: اصول کار با میکروسکوپ های الکترونی SEM" مربوط به نرم افزار میلیاردیوم- میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) است.

 • پیش نمایش "کلاس مجازی: اجزاء میکروسکوپ های SEM "

  44 بازدید

  این فیلم، پیش نمایشی از ویدئو "کلاس مجازی: اجزاء میکروسکوپ های الکترونی SEM" مربوط به نرم افزار میلیاردیوم- میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) است.

 • پیش نمایش "معرفی انواع میکروسکوپ SEM و کاربردهای آن"

  42 بازدید

  این فیلم، پیش نمایشی از ویدئو "کلاس مجازی: معرفی انواع میکروسکوپ های الکترونی و کاربردهای آن ها " مربوط به نرم افزار میلیاردیوم- میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) است. جهت دریافت ویدئو، به لینک های http://edu.nano.ir/download/39/1754 و http://edu.nano.ir/download/39/1755 سایت آموزش فناوری نانو مراجعه کنید و هر دو بخش اول و دوم ویدئو دریافت شود.

 • پیش نمایش "کلاس مجازی: تاریخچه میکروسکوپ های SEM "

  35 بازدید

  این فیلم، پیش نمایشی از ویدئو "کلاس مجازی: تاریخچه میکروسکوپ های الکترونی SEM" مربوط به نرم افزار میلیاردیوم- میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) است.

 • پیش نمایش "دوره آموزشی SEM - جلسه دوم"

  56 بازدید

  این فیلم، پیش نمایشی از ویدئو "دوره آموزشی میکروسکوپ الکترونی SEM - جلسه دوم" مربوط به نرم افزار میلیاردیوم- میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) است. جهت دریافت ویدئو، به لینک های http://edu.nano.ir/download/39/585 و http://edu.nano.ir/download/39/586 سایت آموزش فناوری نانو مراجعه کنید و هر دو بخش اول و دوم ویدئو دریافت شود.

 • پیش نمایش "دوره آموزشی SEM - جلسه اول"

  73 بازدید

  این فیلم، پیش نمایشی از ویدئو "دوره آموزشی میکروسکوپ الکترونی SEM - جلسه اول" مربوط به نرم افزار میلیاردیوم- میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) است. جهت دریافت ویدئو، به لینک های http://edu.nano.ir/download/39/414 و http://edu.nano.ir/download/39/415 سایت آموزش فناوری نانو مراجعه کنید و هر دو بخش اول و دوم ویدئو دریافت شود.

 • کاربردهای نانو در پزشکی، نساجی، ورزش، کشاورزی، خودرو

  158 بازدید

  این فیلم، پیش نمایشی از ویدئو "کاربردهای فناوری نانو در پزشکی، نساجی، ورزش، کشاورزی و خودرو" مربوط به نرم افزار ده به توان منهای نه است. جهت دریافت ویدئو، به لینک های http://edu.nano.ir/download/64/1098 و http://edu.nano.ir/download/64/1099 و http://edu.nano.ir/download/64/1100 سایت آموزش فناوری نانو مراجعه کنید و هر سه بخش اول، دوم و سوم ویدئو دریافت شود.

 • پیش نمایش "نانومواد و نانوساختارها"

  80 بازدید

  این فیلم، پیش نمایشی از ویدئو "نانومواد و نانوساختارها" مربوط به نرم افزار ده به توان منهای نه است. جهت دریافت ویدئو، به لینک های http://edu.nano.ir/download/64/1096 و http://edu.nano.ir/download/64/1097 سایت آموزش فناوری نانو مراجعه کنید و هر دو بخش اول و دوم ویدئو دریافت شود.

 • پیش نمایش "روش های ساخت" - ده به توان منهای نه

  74 بازدید

  این فیلم، پیش نمایشی از ویدئو "روش های ساخت" مربوط به نرم افزار ده به توان منهای نه است.

 • پیش نمایش "چگونه مقیاس نانو دیده می شود"

  82 بازدید

  این فیلم، پیش نمایشی از ویدئو "چگونه مقیاس نانو دیده می شود" مربوط به نرم افزار ده به توان منهای نه است. جهت دریافت ویدئو، به لینک های http://edu.nano.ir/download/64/1093 و http://edu.nano.ir/download/64/1094 سایت آموزش فناوری نانو مراجعه کنید و هر دو بخش اول و دوم ویدئو دریافت شود.

 • پیش نمایش "طبیعت نانومقیاس پیرامون ما"

  47 بازدید

  این فیلم، پیش نمایشی از ویدئو "طبیعت نانومقیاس پیرامون ما" مربوط به نرم افزار ده به توان منهای نه است. جهت دریافت ویدئو، به لینک های http://edu.nano.ir/download/64/1091 و http://edu.nano.ir/download/64/1092 سایت آموزش فناوری نانو مراجعه کنید و هر دو بخش اول و دوم ویدئو دریافت شود.

 • پیش نمایش "چرایی تغییر خواص" - ده به توان منهای نه

  40 بازدید

  این فیلم، پیش نمایشی از ویدئو "چرایی تغییر خواص" مربوط به نرم افزار ده به توان منهای نه است.

 • پیش نمایش "فناوری نانو" - ده به توان منهای نه

  66 بازدید

  این فیلم، پیش نمایشی از ویدئو "فناوری نانو" مربوط به نرم افزار ده به توان منهای نه است.

 • پیش نمایش "چرا مقیاس نانو" - ده به توان منهای نه

  76 بازدید

  این فیلم، پیش نمایشی از ویدئو "چرا مقیاس نانو" مربوط به نرم افزار ده به توان منهای نه است.

 • اصول کار طیف سنجی جرمی

  441 بازدید

  یونیزاسیون نمونه به طور کلی چندین پدیده در طول این فرایندها رخ می دهد: از دست دادن الکترون، تجزیه یون ها به یون های کوچکتر، واکنش شیمیایی میان یون ها (و واکنشگرها). در مورد ترکیبات پیچیده روش های متفاوت یونیزاسیون منجر به تولید یون های متفاوتی می شود. آنچه که در اینجا نشان داده شده است مربوط به یون های تشکیل شده از یونیزاسیون هگزان است.

 • مزایای طیف سنجی جرمی- قسمت دوم

  272 بازدید

  اندازه گیری های پیوسته اندازه گیری های متوالی شامل انتخاب مکرر یون ها بر اساس نسبت جرم/ بار الکتریکی, تجزیه آن ها به یون های کوچکتر و اندازه گیری یون های بدست آمده است. این تکنیک اطلاعات ساختاری بیشتری نسبت به تکنیک طیف سنجی جرمی ساده ارائه میدهد.

 • مزایای طیف سنجی جرمی- قسمت اول

  166 بازدید

  رزولوشن بالا طیف سنجی جرمی قدرت تفکیک بالایی دارد. این تکنیک حتی میتواند میان ایزوتوپ های یک عنصر شیمیایی تمایز قا ٰئل شود.

 • معرفی طیف بینی جرمی

  186 بازدید

  یک اسپکترومتر جرمی کوچک, در فیلم زیر نشان داده شده است. چنین دستگاه هایی جهت آنالیز نمونه ها در ماموریت های کاوش مریخ مورد استفاده قرار میگیرند. این دستگاه شامل یک لنز کوچک برای استخراج یون از نمونه ها, یک آنالیز کننده یون و یک زمان مهاجرت اسپکترومتر جرمی میباشد.

 • کاربردهای میکروسکوپ الکترونی عبوری- قسمت 2

  344 بازدید

  تعیین عناصر در نقشه عنصری، پراکندگی عناصر شیمیایی در نمونه بوسیله انتخاب و تصویر برداری الکترونی با افت انرژی معینی مشخص میشود.

 • کاربردهای میکروسکوپ الکترونی عبوری- قسمت 1

  185 بازدید

  فیلتر کردن انرژی دو نوع دستگاه فیلتر کننده انرژی بطور گسترده استفاده میشود: فیلترهای در ستون که اسپکترومتر شامل 4 منشور مغناطیسی که در کنار عدسی های پروژکتور قرار داده شده اند, میباشند و فیلترهای پس از ستون, با منشور هندسی تک و ساده تر بر اساس عدسی های متعدد.

 • انواع میکروسکوپ الکترونی عبوری- قسمت 3

  364 بازدید

  ✅CBED با استفاده از یک پرتو همگرا یی از الکترونها که به شدت بر روی یک نمونه متمرکز شده است، الگوی پراش دیسکی به جای پراش نقطه ای بدست می آید. اندازه ی این دیسک ها به زاویه ی همگرایی بستگی دارد. در داخل دیسک صفر یک شبکه از خطوط باریک ظاهر می شود. موقعیت خطوط و تقارن الگوی BBED اطلاعات کریستالوگرافی را ارائه می دهد