در حال بارگذاری
 • 62
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 36.5هزار
  بازدید

سیستم آموزش فناوری نانو

سیستم جامع آموزش فناوری نانو با هدف آموزش علم و فناوری ناو شامل قسمت ها و خدمات مختلف و متنوعی نظیر مقالات، آزمون ها، بخش دانلود و ... است. این سایت زیر مجموعه ی ستاد ویژه ی توسعه ی فناوری نانو می باشد.

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

سیستم جامع آموزش فناوری نانو با هدف آموزش علم و فناوری ناو شامل قسمت ها و خدمات مختلف و متنوعی نظیر مقالات، آزمون ها، بخش دانلود و ... است. این سایت زیر مجموعه ی ستاد ویژه ی توسعه ی فناوری نانو می باشد.

 • 62
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 36.5هزار
  بازدید
Loading...

همه ویدیو ها

 • پیش نمایش "نانومواد و نانوساختارها"

  3 بازدید

  این فیلم، پیش نمایشی از ویدئو "نانومواد و نانوساختارها" مربوط به نرم افزار ده به توان منهای نه است. جهت دریافت ویدئو، به لینک های http://edu.nano.ir/download/64/1096 و http://edu.nano.ir/download/64/1097 سایت آموزش فناوری نانو مراجعه کنید و هر دو بخش اول و دوم ویدئو دریافت شود.

 • پیش نمایش "روش های ساخت" - ده به توان منهای نه

  21 بازدید

  این فیلم، پیش نمایشی از ویدئو "روش های ساخت" مربوط به نرم افزار ده به توان منهای نه است.

 • پیش نمایش "چگونه مقیاس نانو دیده می شود"

  18 بازدید

  این فیلم، پیش نمایشی از ویدئو "چگونه مقیاس نانو دیده می شود" مربوط به نرم افزار ده به توان منهای نه است. جهت دریافت ویدئو، به لینک های http://edu.nano.ir/download/64/1093 و http://edu.nano.ir/download/64/1094 سایت آموزش فناوری نانو مراجعه کنید و هر دو بخش اول و دوم ویدئو دریافت شود.

 • پیش نمایش "طبیعت نانومقیاس پیرامون ما"

  16 بازدید

  این فیلم، پیش نمایشی از ویدئو "طبیعت نانومقیاس پیرامون ما" مربوط به نرم افزار ده به توان منهای نه است. جهت دریافت ویدئو، به لینک های http://edu.nano.ir/download/64/1091 و http://edu.nano.ir/download/64/1092 سایت آموزش فناوری نانو مراجعه کنید و هر دو بخش اول و دوم ویدئو دریافت شود.

 • پیش نمایش "چرایی تغییر خواص" - ده به توان منهای نه

  21 بازدید

  این فیلم، پیش نمایشی از ویدئو "چرایی تغییر خواص" مربوط به نرم افزار ده به توان منهای نه است.

 • پیش نمایش "فناوری نانو" - ده به توان منهای نه

  38 بازدید

  این فیلم، پیش نمایشی از ویدئو "فناوری نانو" مربوط به نرم افزار ده به توان منهای نه است.

 • پیش نمایش "چرا مقیاس نانو" - ده به توان منهای نه

  37 بازدید

  این فیلم، پیش نمایشی از ویدئو "چرا مقیاس نانو" مربوط به نرم افزار ده به توان منهای نه است.

 • اصول کار طیف سنجی جرمی

  266 بازدید

  یونیزاسیون نمونه به طور کلی چندین پدیده در طول این فرایندها رخ می دهد: از دست دادن الکترون، تجزیه یون ها به یون های کوچکتر، واکنش شیمیایی میان یون ها (و واکنشگرها). در مورد ترکیبات پیچیده روش های متفاوت یونیزاسیون منجر به تولید یون های متفاوتی می شود. آنچه که در اینجا نشان داده شده است مربوط به یون های تشکیل شده از یونیزاسیون هگزان است.

 • مزایای طیف سنجی جرمی- قسمت دوم

  205 بازدید

  اندازه گیری های پیوسته اندازه گیری های متوالی شامل انتخاب مکرر یون ها بر اساس نسبت جرم/ بار الکتریکی, تجزیه آن ها به یون های کوچکتر و اندازه گیری یون های بدست آمده است. این تکنیک اطلاعات ساختاری بیشتری نسبت به تکنیک طیف سنجی جرمی ساده ارائه میدهد.

 • مزایای طیف سنجی جرمی- قسمت اول

  86 بازدید

  رزولوشن بالا طیف سنجی جرمی قدرت تفکیک بالایی دارد. این تکنیک حتی میتواند میان ایزوتوپ های یک عنصر شیمیایی تمایز قا ٰئل شود.

 • معرفی طیف بینی جرمی

  146 بازدید

  یک اسپکترومتر جرمی کوچک, در فیلم زیر نشان داده شده است. چنین دستگاه هایی جهت آنالیز نمونه ها در ماموریت های کاوش مریخ مورد استفاده قرار میگیرند. این دستگاه شامل یک لنز کوچک برای استخراج یون از نمونه ها, یک آنالیز کننده یون و یک زمان مهاجرت اسپکترومتر جرمی میباشد.

 • کاربردهای میکروسکوپ الکترونی عبوری- قسمت 2

  305 بازدید

  تعیین عناصر در نقشه عنصری، پراکندگی عناصر شیمیایی در نمونه بوسیله انتخاب و تصویر برداری الکترونی با افت انرژی معینی مشخص میشود.

 • کاربردهای میکروسکوپ الکترونی عبوری- قسمت 1

  150 بازدید

  فیلتر کردن انرژی دو نوع دستگاه فیلتر کننده انرژی بطور گسترده استفاده میشود: فیلترهای در ستون که اسپکترومتر شامل 4 منشور مغناطیسی که در کنار عدسی های پروژکتور قرار داده شده اند, میباشند و فیلترهای پس از ستون, با منشور هندسی تک و ساده تر بر اساس عدسی های متعدد.

 • انواع میکروسکوپ الکترونی عبوری- قسمت 3

  294 بازدید

  ✅CBED با استفاده از یک پرتو همگرا یی از الکترونها که به شدت بر روی یک نمونه متمرکز شده است، الگوی پراش دیسکی به جای پراش نقطه ای بدست می آید. اندازه ی این دیسک ها به زاویه ی همگرایی بستگی دارد. در داخل دیسک صفر یک شبکه از خطوط باریک ظاهر می شود. موقعیت خطوط و تقارن الگوی BBED اطلاعات کریستالوگرافی را ارائه می دهد

 • انواع میکروسکوپ الکترونی عبوری- قسمت 2

  156 بازدید

  ✅STEM در STEM یک ردیاب الکترونی کوچک (قطر 2 تا 5 آنگستروم) در عرض نمونه روبش می كند. الکترون هایی که پراکندگی غیر الاستیک دارند در زوایای نسبتا کم، نمونه را ترک می کنند در حالیکه الکترون های پراکنده شده ی الاستیکی با زاویه ی بزرگتر پراکنده می گردد. سیگنال ناشی از دو نوع الکترون مذكور، می تواند به طور جداگانه اندازه گیری شده و اطلاعاتی در مورد نمونه ارائه دهند. (برای مثال اندازه گیری جرمی مکانی )

 • انواع میکروسکوپ الکترونی عبوری- قسمت 1

  201 بازدید

  ‍ High-Resolution TEM روشهای مختلفی برای انتخاب پرتوهای خاصی جهت شكل گیری تصویر ابداع شده است. فقط از پرتو مستقیم در مد میدان روشن استفاده می شود در صورتیكه در مد میدان تاریك از پرتوی پراكنده شده استفاده می شود. كنتراست به تغییر دامنه نسبت داده می شود كه در اثر فرایند پراكندگی دینامیك (ضخامت جرمی و كنتراست براگ)می باشد.

 • مزایا و معایب میکروسکوپ الکترونی عبوری 3

  151 بازدید

  خرد کردن ساده ترین روش برای آماده سازی نمونه های معدنی، خرد کردن مواد، پراکنده کردن در حلال و ترسیب برخی از قطرات روی فویل کربنی، که بر روی دریچه فلزی قرار دارند، میباشد.

 • مزایا و معایب میکروسکوپ الکترونی عبوری 2

  153 بازدید

  لکه نشانی از جمله روش های دیگری برای آماده سازی نمونه، جدا کردن آن و مطالعه محلول، برای مثال ویروس ها یا مولکول ها، در TEM (رنگی کردن منفی) یا رنگی کردن بخش خیلی نازکی از نمونه تا ساختار خاصی در بافت تعیین شود(رنگی کردن مثبت) ، میباشد.

 • مزایا و معایب میکروسکوپ الکترونی عبوری 1

  212 بازدید

  برش به علت برهمکنش قوی بین ماده و الکترون، نمونه مورد نظر در TEM، باید تراکم پایین یا ضخامت کم داشته باشد تا اجازه دهد که الکترون از میان بافت عبور کند. برای رسیدن به قطعات خیلی نازک (ضخامت 50-100 نانومتر) نمونه را میتوان برش زدو بر روی پلاستیک ثابت نمود و یا به شکل مواد منجمد شده، برش داد.

 • اصول کار میکروسکوپ الکترونی عبوری 3

  277 بازدید

  در اثر برخورد الکترون های با انرژی بالا به نمونه، برهمکنش های مختلفی رخ میدهد. بعضی از سیگنالهای بدست آمده ( الکترون های بازپراکنده شده، الکترون های ثانویه، اشعه ایکس و غیره) در هنگام تجزیه ی نمونه های ضخیم و توده ای با SEM یا غیره ( الکترون های غیرپراکنده، الکترون های پراکنده شده الاستیکی و غیر الاستیکی) یا زمانی که نمونه های ورقی یا نازک با استفاده از TEM بررسی میشود، استفاده میگردد.

 • اصول کار میکروسکوپ الکترونی عبوری 2

  298 بازدید

  اپتیک الکترون الکترون ها با استفاده از عدسی های الکترومغناطیس( نیروی لورنز) دستکاری میشوند. پرتو الکترونی که از تفنگ الکترونی ساطع میشود، متمرکز شده و با کمک عدسی های متمرکز کننده و دیافراگم ها شکل میگیرند. این عدسی های شیئی و سیستم های پرتو افکنی برای بدست آوردن و بزرگ کردن یک الگوی پراش یا تصویر در اندازه ی واقعی مورد استفاده قرار میگیرد.

 • اصول کار میکروسکوپ الکترونی عبوری 1

  276 بازدید

  تفنگ الکترونی هر میکروسکوپ الکترونی باید یک منبع الکترونی با انرژی بالا و قابل کنترل داشته باشد. دو نوع مهم از تفنگ های الکترونی عبارتند از:تفنگ های یون حرارتی( که مبتنی بر نشر الکترون یون حرارتی از یک رشته گرم شده میباشد). و تفنگ های نشر میدان( که از یک میدان الکتریکی قوی برای خروج الکترون های از یک سوزن فلزی استفاده میشود).

 • ربات ناسا

  125 بازدید

  ربات طراحی شده توسط ناسا که قادر است با قدرت بالا به شهاب سنگ ها بچسبد

 • مزایای میکروسکوپ نیروی مغناطیسی

  233 بازدید

  نوشتن: در برخی مواد (برای مثال فیلم کبالت پلی کریستاله)، نواحی مغناطیسی میتوانند توسط تماس سطح با نوک MFM نوشته شوند. در حالیکه نیرو ثابت نگاه داشته میشود، شعاع نواحی القا شده تنش با مدت زمان تماس نمونه-نوک افزایش میابد.

 • مزایای میکروسکوپ نیروی مغناطیسی

  99 بازدید

  تجمع جریان: در مواد رسانا،نواقص ساختاری میتواند موجب تجمع جریان،پدیده ای قابل شناسایی با MFM شود. دلیل ایجاد میادین مغناطیسی توسط جریان های الکتریکی، مشاهده صورت میگیرد.بخاطر جهت گیری نوک مغناطیسی نمونه میتوانند شناسایی شوند که نتیجه آن اختلافات کنتراست در تصویر MFM از خط جریان میباشد.

 • مزایای میکروسکوپ نیروی مغناطیسی

  66 بازدید

  محیط مغناطیسی: ریخت شناسی MFM و تصویر مغناطیسی MFM از بیت های ثبت شده روی یک دیسک سخت

 • مزایای میکروسکوپ نیروی مغناطیسی

  134 بازدید

  رزولوشن به منظور افزایش قدرت تفکیک، ساختن یک کاوشگر مغناطیس بسیار کوچک که تحت تاثیر فاصله ناحیه های نگیرد، ضروری است.از جهتی دیگر، حجم کوچک کاوشگر مغناطیسی، موجب نیرویی ضعیف تر میشود. از اینرو، تفکیک عرضی پروب MFM به واسطه حساسیتش محدود خواهد شد(برای مثال، ثابت فنر پایه)

 • مزایای میکروسکوپ نیروی مغناطیسی

  119 بازدید

  غیر مغناطیسی کردن فرآیند اندازه گیری میتواند تغییرات برگشت ناپذیری را سبب شود و تصویر اندازه گیری شده ممکن است حالت طبیعی و ذاتی نمونه را منعکس نکند.برعکس، گشتاور پروب ممکن است هنگامیکه در میادین مختلف حرکت میکند،تغییر کند و موجب غیر خطی شدن پاسخ های دستگاه شود.