166 دنبال‌ کننده
231 هزار بازدید ویدیو

آخرین ویدیوها

590 بازدید 1 سال پیش

آموزش مبحث میدان مغناطیسی ناشی از سیم لوله توسط آقای معصومی نژاد دبیر درس فیزیک یازدهم دبیرستان مفید1

دیگر ویدیوها

77 بازدید 1 ماه پیش
65 بازدید 5 ماه پیش
188 بازدید 5 ماه پیش
86 بازدید 5 ماه پیش
8 بازدید 5 ماه پیش
260 بازدید 6 ماه پیش
54 بازدید 6 ماه پیش
99 بازدید 6 ماه پیش
31 بازدید 6 ماه پیش
30 بازدید 6 ماه پیش
43 بازدید 7 ماه پیش
52 بازدید 7 ماه پیش
23 بازدید 7 ماه پیش
323 بازدید 8 ماه پیش
306 بازدید 8 ماه پیش
275 بازدید 9 ماه پیش
428 بازدید 10 ماه پیش
242 بازدید 10 ماه پیش
108 بازدید 10 ماه پیش
2.9 هزار بازدید 10 ماه پیش
39 بازدید 10 ماه پیش
نمایش بیشتر