131 دنبال‌ کننده
219.6 هزار بازدید ویدیو

آموزش خازن 2

34 بازدید 2 هفته پیش

فیزیک یازدهم -میدان مغناطیسی ناشی از سیم لوله

519 بازدید 7 ماه پیش

آموزش مبحث میدان مغناطیسی ناشی از سیم لوله توسط آقای معصومی نژاد دبیر درس فیزیک یازدهم دبیرستان مفید1

دیگر ویدیوها

آموزش خازن 2

34 بازدید 2 هفته پیش

آموزش خازن 1

36 بازدید 2 هفته پیش

آزمایشگاه خازن

15 بازدید 3 هفته پیش

آموزش بحث خازن قسمت اول

302 بازدید 1 ماه پیش

توزیع بار در اجسام رسانا

197 بازدید 1 ماه پیش

آموزش میدان الکتریکی 1

266 بازدید 2 ماه پیش

آموزش مجموع بردارها

345 بازدید 3 ماه پیش

الکتروفور

193 بازدید 4 ماه پیش

روش تماس

81 بازدید 4 ماه پیش

الکتروسکوپ

907 بازدید 4 ماه پیش

دانش آموز قرن بیست ویکم

34 بازدید 4 ماه پیش

فیزیک یازدهم-قانون لنز

567 بازدید 7 ماه پیش

جریان القایی و چند مثال

270 بازدید 7 ماه پیش

قانون فاراده

294 بازدید 7 ماه پیش

مفهوم شار مغناطیسی

445 بازدید 7 ماه پیش

جلسه حل تمرین مغناطیس 1

218 بازدید 8 ماه پیش

دانش افزایی پایه دهم

157 بازدید 8 ماه پیش
نمایش بیشتر