این کانال جهت اطلاع رسانی آخرین تولیدات و مستندات اداره کل آموزش و پرورش استان قم توسط اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل ایجاد گردیده است.

اطلاعات کانال

این کانال به درخواست استودیو مجازی اداره کل آموزش و پرورش استان قم ایجاد شده است. تاریخ شروع فعالیت: 16 مهر 1397 تعداد ویدیوها: 19 تعداد بازدید کل: 5.8 هزار

لینک‌های دیگر