16 دنبال‌ کننده
5 هزار بازدید ویدیو

طراحی و بافت پارچه(1)

404 بازدید 3 ماه پیش

آخرین ویدیوها

دیگر ویدیوها

فایبر ساینس

40 بازدید 4 هفته پیش

weaving design

124 بازدید 1 ماه پیش

weaving design

26 بازدید 1 ماه پیش

weaving design

138 بازدید 1 ماه پیش

فایبر ساینس

107 بازدید 1 ماه پیش

فایبر ساینس

127 بازدید 1 ماه پیش

weaving design

188 بازدید 1 ماه پیش

weaving design 8

197 بازدید 1 ماه پیش

فایبر ساینس

188 بازدید 2 ماه پیش

فایبر ساینس

211 بازدید 2 ماه پیش

فایبر ساینس

50 بازدید 2 ماه پیش

فایبر ساینس

145 بازدید 2 ماه پیش

فایبر ساینس

111 بازدید 3 ماه پیش

فایبر ساینس

106 بازدید 3 ماه پیش

فایبر ساینس

211 بازدید 3 ماه پیش

فایبر ساینس

122 بازدید 3 ماه پیش

فایبر ساینس

157 بازدید 3 ماه پیش

طراحی و بافت پارچه(3)

511 بازدید 3 ماه پیش

طراحی و بافت پارچه(2)

339 بازدید 3 ماه پیش

طراحی و بافت پارچه(1)

404 بازدید 3 ماه پیش
نمایش بیشتر