38 بازدید 9 ماه پیش

بیشترین تعداد برداشت اعضا در سال ۹۸ متعلق به بیمارستان سینای تهران بوده است. توضیحات دکتر ساناز دهقانی رئیس واحد فراهم‌آوری بیمارستان سینا را درباره عوامل موفقیت این واحد ببینیم و بشنویم. http://instagram.com/ehda.tums.ac.ir http://instagram.com/sina.tums

دیگر ویدیوها

38 بازدید 9 ماه پیش
144 بازدید 1 سال پیش
463 بازدید 3 سال پیش
126 بازدید 4 سال پیش
346 بازدید 4 سال پیش
350 بازدید 4 سال پیش
168 بازدید 4 سال پیش
174 بازدید 4 سال پیش
165 بازدید 4 سال پیش
228 بازدید 4 سال پیش
704 بازدید 4 سال پیش
713 بازدید 4 سال پیش
نمایش بیشتر