پرواز دو قلب از یزد

125 بازدید 6 ماه پیش

دکتر ساناز دهقانی رییس گروه فراهم آوری اعضای پیوندی وزارت بهداشت گفت: این دو قلب متعلق به یک جوان ۱۸ ساله و ۳۲ ساله است که هر دو در سوانح رانندگی دچار مرگ مغزی شدند است.

دیگر ویدیوها

پرواز دو قلب از یزد

125 بازدید 6 ماه پیش

دیرین_دیرین

459 بازدید 2 سال پیش

مستند گره قسمت هفتم

112 بازدید 2 سال پیش

مستند گره قسمت شیشم

335 بازدید 2 سال پیش

مستند گره قسمت پنجم

344 بازدید 3 سال پیش

مستند گره قسمت چهارم

159 بازدید 3 سال پیش

مستند گره قسمت سوم

165 بازدید 3 سال پیش

مستند گره قسمت دوم

146 بازدید 3 سال پیش

مستند گره قسمت اول

222 بازدید 3 سال پیش

خانم دکتر نجفی زاده

679 بازدید 3 سال پیش

جشن نفس

686 بازدید 3 سال پیش
نمایش بیشتر