پرواز دو قلب از یزد

121 بازدید ۵ ماه پیش

دکتر ساناز دهقانی رییس گروه فراهم آوری اعضای پیوندی وزارت بهداشت گفت: این دو قلب متعلق به یک جوان ۱۸ ساله و ۳۲ ساله است که هر دو در سوانح رانندگی دچار مرگ مغزی شدند است.

دیگر ویدیوها

پرواز دو قلب از یزد

121 بازدید ۵ ماه پیش

دیرین_دیرین

456 بازدید ۲ سال پیش

مستند گره قسمت هفتم

112 بازدید ۳ سال پیش

مستند گره قسمت شیشم

335 بازدید ۳ سال پیش

مستند گره قسمت پنجم

343 بازدید ۳ سال پیش

مستند گره قسمت چهارم

159 بازدید ۳ سال پیش

مستند گره قسمت سوم

165 بازدید ۳ سال پیش

مستند گره قسمت دوم

146 بازدید ۳ سال پیش

مستند گره قسمت اول

222 بازدید ۳ سال پیش

خانم دکتر نجفی زاده

669 بازدید ۳ سال پیش

جشن نفس

683 بازدید ۳ سال پیش
نمایش بیشتر