26 دنبال‌ کننده
92.1 هزار بازدید ویدیو

قاب اصلی استریوتاکتیک

22 بازدید ۲ ماه پیش

دیگر ویدیوها

قاب اصلی استریوتاکتیک

22 بازدید ۲ ماه پیش

همانندسازی ویروس

24 بازدید ۲ ماه پیش

واکسیناسیون

39 بازدید ۲ ماه پیش

متاستاز

8 بازدید ۲ ماه پیش

آناتومی لیمب

15 بازدید ۲ ماه پیش

آسیب (پاکوبه)

13 بازدید ۲ ماه پیش

لوب های مغز

19 بازدید ۲ ماه پیش

شنیدن

18 بازدید ۲ ماه پیش

اعصاب جمجمه ای

22 بازدید ۲ ماه پیش

سیستم بطنی

5 بازدید ۲ ماه پیش

خونریزی در زیرسخت شامه

8 بازدید ۲ ماه پیش

آلزایمر

19 بازدید ۲ ماه پیش

فاصله کلیوی

9 بازدید ۲ ماه پیش

قلب

35 بازدید ۲ ماه پیش

قلب دو

45 بازدید ۲ ماه پیش

دریچه های قلب

148 بازدید ۲ ماه پیش

دریچه میترال

60 بازدید ۲ ماه پیش

آنژیوپلاستی

24 بازدید ۲ ماه پیش

افزایش فشار خون ریوی

17 بازدید ۲ ماه پیش

خوردن

35 بازدید ۲ ماه پیش

محدوده حرکت مفاصل

22 بازدید ۲ ماه پیش

مراقبت های بهداشتی

38 بازدید ۲ ماه پیش

بیولوژی حیوانات-پاندا

53 بازدید ۲ ماه پیش

کثیر یا کلونینگ

13 بازدید ۲ ماه پیش

حیات وحش

110 بازدید ۲ ماه پیش

سلول های بنیادی

38 بازدید ۲ ماه پیش

همانندسازی DNA

86 بازدید ۲ ماه پیش

همانندسازی DNA

49 بازدید ۲ ماه پیش

ساختار DNA

93 بازدید ۲ ماه پیش

استخراج هسته سلولی

37 بازدید ۲ ماه پیش

طول عمر

15 بازدید ۲ ماه پیش

گیاهان وحشی

27 بازدید ۲ ماه پیش

تفاوت های آب و هوایی

43 بازدید ۲ ماه پیش

آمنیوسنتز

8 بازدید ۲ ماه پیش

میتوز_میکروسکوپی

27 بازدید ۲ ماه پیش

میتوز

37 بازدید ۲ ماه پیش

تقسیم سلولی

96 بازدید ۲ ماه پیش

سلول کشنده طبیعی

53 بازدید ۲ ماه پیش
نمایش بیشتر