33 دنبال‌ کننده
373 هزار بازدید ویدیو

میخانه ، حسن شجاعی

13.3 هزار نمایش ۳ سال پیش

من مست و تو دیوانه ، ما را که برد خانه؟...

دیگر ویدیوها

میخانه ، حسن شجاعی

13.3 هزار نمایش ۳ سال پیش

خط تولید تانک سازی

1.6 هزار نمایش ۶ ماه پیش

تراکتورها

610 نمایش ۶ ماه پیش

خط تولید ایویکو 2017

502 نمایش ۶ ماه پیش

ایویکو 2018

276 نمایش ۶ ماه پیش

کمباین

1.4 هزار نمایش ۶ ماه پیش

چیدن ذرت با ذرت چین کلاس

535 نمایش ۶ ماه پیش

کمباین کلاس

2.4 هزار نمایش ۶ ماه پیش

تراکتور چلنجر

341 نمایش ۶ ماه پیش

فیلم

392 نمایش ۶ ماه پیش

تراکتور فنت + خیش

2.3 هزار نمایش ۶ ماه پیش

ایویکو2017

99 نمایش ۶ ماه پیش

مقایسه بنز 2624

669 نمایش ۶ ماه پیش

تراکتور چلنجر

1.5 هزار نمایش ۶ ماه پیش

تراکتور چلنجر

336 نمایش ۶ ماه پیش

تراکتور چلنجر

468 نمایش ۶ ماه پیش

خط تولید اتوبوس اسکانیا

1.6 هزار نمایش ۶ ماه پیش

تراکتور چلنجر

236 نمایش ۶ ماه پیش

تراکتور چلنجر

139 نمایش ۶ ماه پیش

تراکتور چلنجر

534 نمایش ۶ ماه پیش

فیلم کامیون جک

1.2 هزار نمایش ۶ ماه پیش

تراکتورها

182 نمایش ۶ ماه پیش

اتوبوس ایویکو

447 نمایش ۶ ماه پیش

معرفی ایویکو 2017

188 نمایش ۶ ماه پیش

تاریخچه ایویکو

298 نمایش ۶ ماه پیش

تراکتور فنت2018

939 نمایش ۶ ماه پیش

تیزر تبلیغاتی بنز

399 نمایش ۶ ماه پیش

تراکتور

1 هزار نمایش ۶ ماه پیش

خط تولید کارخانه اسکانیا

1.6 هزار نمایش ۶ ماه پیش

خط تولید کامیون

621 نمایش ۶ ماه پیش

فیلم مستند

173 نمایش ۶ ماه پیش

مستند قدیمی ساخت تانک

232 نمایش ۶ ماه پیش

مستد قدیمی تانک سازی

61 نمایش ۶ ماه پیش
نمایش بیشتر