27 دنبال‌ کننده
18.1 هزار بازدید ویدیو

پارامترهای دیگر در تابلو برق ها

420 بازدید 3 سال پیش

در این ویدیو به بررسی سایر پارامترهای تابلو برق پرداخته شده است.

دیگر ویدیوها

آموزش مدار الکتریکی 23

737 بازدید 3 سال پیش

آموزش مدار الکتریکی 22

199 بازدید 3 سال پیش

آموزش مدار الکتریکی 21

552 بازدید 3 سال پیش

آموزش مدار الکتریکی 20

263 بازدید 3 سال پیش

آموزش مدار الکتریکی 19

312 بازدید 3 سال پیش

آموزش مدار الکتریکی 18

496 بازدید 3 سال پیش

آموزش مدار الکتریکی 17

1.4 هزار بازدید 3 سال پیش

آموزش مدار الکتریکی 16

927 بازدید 3 سال پیش

آموزش مدار الکتریکی 15

752 بازدید 3 سال پیش

آموزش مدار الکتریکی 14

409 بازدید 3 سال پیش

آموزش مدار الکتریکی 13

357 بازدید 3 سال پیش

آموزش مدار الکتریکی 12

306 بازدید 3 سال پیش

آموزش مدار الکتریکی 11

400 بازدید 3 سال پیش

آموزش مدار الکتریکی 10

264 بازدید 3 سال پیش

آموزش مدار الکتریکی 9

513 بازدید 3 سال پیش

ساخت دکل و توربین بادی

1 هزار بازدید 3 سال پیش

آموزش مدار الکتریکی 8

305 بازدید 3 سال پیش

فیلم نحوه تست ترانسفورماتور

1.5 هزار بازدید 3 سال پیش

آموزش مدار الکتریکی 7

254 بازدید 3 سال پیش

آموزش مدار الکتریکی 6

404 بازدید 3 سال پیش

آموزش مدار الکتریکی 5

454 بازدید 3 سال پیش

آموزش مدار الکتریکی 4

355 بازدید 3 سال پیش

اموزش مدار الکتریکی 3

547 بازدید 3 سال پیش

آموزش مدار الکتریکی 2

1.6 هزار بازدید 3 سال پیش

آموزش مدار الکتریکی 1

2 هزار بازدید 3 سال پیش
نمایش بیشتر