207 دنبال‌ کننده
547.6 هزار بازدید ویدیو
2.3 هزار بازدید 4 ماه پیش

چابکی یکی از فاکتورهای آمادگی جسمانی است و می توان به عنوان توانایی شروع انفجاری حرکت، توقف، تغییر مسیر و شتاب گرفتن همراه با حفظ کنترل بدن با حداقل کاهش در سرعت آن را تعریف کرد. https://www.elmevarzesh.com/agility-training-for-athletic-performance/

دیگر ویدیوها

2.3 هزار بازدید 4 ماه پیش
358 بازدید 8 ماه پیش
8.6 هزار بازدید 1 سال پیش
11.4 هزار بازدید 1 سال پیش
8.4 هزار بازدید 1 سال پیش
12.9 هزار بازدید 1 سال پیش
3.2 هزار بازدید 1 سال پیش
14.6 هزار بازدید 1 سال پیش
12.2 هزار بازدید 1 سال پیش
36.8 هزار بازدید 1 سال پیش
14.5 هزار بازدید 2 سال پیش
1.5 هزار بازدید 2 سال پیش
15.1 هزار بازدید 2 سال پیش
15.3 هزار بازدید 2 سال پیش
13.9 هزار بازدید 4 سال پیش
3.1 هزار بازدید 5 سال پیش
11.2 هزار بازدید 5 سال پیش
2.8 هزار بازدید 5 سال پیش
37.1 هزار بازدید 6 سال پیش