11 دنبال‌ کننده
5.8 هزار بازدید ویدیو

اقامت ترکیه کسب پاسپورت ترکیه

5.8 هزار بازدید 1 ماه پیش

اخذ اقامت دائم ، گرفتن پاسپورت ترکیه، خرید ملک اکازیون، گرفتن پاسپورت اتحادیه اروپا و... اینها وعده هایی است که ایرانیان تازه وارد در بدو ورود به ترکیه با آن مواجه میشوند برخی افراد و شرکتهایی که خود را مشاور مهاجرتی یا مشاورین سرمایه گذاری معرفی میکنند عموماً دلال های بی تخصصی هستند که خود را با این عناوین معرفی نموده و النهایه وقت، پول و سرمایه شما را به هدر می دهند جالب است که این اشخاص عمدتاً طعمه های خود را از گروه های تلگرامی یا لابی هتل ها و مراکز خریدی که در استانبول محل تردد ایرانیان می باشد شناس

آخرین ویدیوها

ترکیه

اقامت ترکیه کسب پاسپورت ترکیه

5.8 هزار بازدید 1 ماه پیش

اخذ اقامت دائم ، گرفتن پاسپورت ترکیه، خرید ملک اکازیون، گرفتن پاسپورت اتحادیه اروپا و... اینها وعده هایی است که ایرانیان تازه وارد در بدو ورود به ترکیه با آن مواجه میشوند برخی افراد و شرکتهایی که خود را مشاور مهاجرتی یا مشاورین سرمایه گذاری معرفی میکنند عموماً دلال های بی تخصصی هستند که خود را با این عناوین معرفی نموده و النهایه وقت، پول و سرمایه شما را به هدر می دهند جالب است که این اشخاص عمدتاً طعمه های خود را از گروه های تلگرامی یا لابی هتل ها و مراکز خریدی که در استانبول محل تردد ایرانیان می باشد شناس

مهاجرت به ترکیه

اقامت ترکیه کسب پاسپورت ترکیه

5.8 هزار بازدید 1 ماه پیش

اخذ اقامت دائم ، گرفتن پاسپورت ترکیه، خرید ملک اکازیون، گرفتن پاسپورت اتحادیه اروپا و... اینها وعده هایی است که ایرانیان تازه وارد در بدو ورود به ترکیه با آن مواجه میشوند برخی افراد و شرکتهایی که خود را مشاور مهاجرتی یا مشاورین سرمایه گذاری معرفی میکنند عموماً دلال های بی تخصصی هستند که خود را با این عناوین معرفی نموده و النهایه وقت، پول و سرمایه شما را به هدر می دهند جالب است که این اشخاص عمدتاً طعمه های خود را از گروه های تلگرامی یا لابی هتل ها و مراکز خریدی که در استانبول محل تردد ایرانیان می باشد شناس