آموزش اصطلاحات و اشتباهات زبان انگلیسی

461 بازدید 1 ماه پیش

خب تو این ویدئو توضیح دادم برای اینکه وقتی یه نفر از کوره در رفته از چه اصطلاحی استفاده کنیم