37 دنبال‌ کننده
28.6 هزار بازدید ویدیو

آشنایی با فیزیک اتمی

33 بازدید 7 ماه پیش

آشنایی با فیزیک اتمی ویدیو جامع آشنایی با مفاهیم کتاب درسی برای تماشای کامل ویدیو ها به سایت https://smart-edu.ir سر بزنید.

دیگر ویدیوها

آشنایی با فیزیک اتمی

33 بازدید 7 ماه پیش

حرکت یکنواخت

234 بازدید 1 سال پیش

شکست نور

143 بازدید 1 سال پیش

نور هندسی

28 بازدید 1 سال پیش

حرکت شناسی

317 بازدید 1 سال پیش

جریان الکتریکی

72 بازدید 1 سال پیش

فشار

48 بازدید 1 سال پیش

به هم بستن خازن

155 بازدید 1 سال پیش

تصویر سازی مفاهیم فیزیک

164 بازدید 2 سال پیش

پتانسیل الکتریکی

3.9 هزار بازدید 2 سال پیش

دوقطبی الکتریکی

1.1 هزار بازدید 2 سال پیش

دسته بندی مباحث قانون کولن

1.3 هزار بازدید 2 سال پیش

جمع بندی قانون کولن

1.8 هزار بازدید 2 سال پیش

تدریس شدت میدان

226 بازدید 3 سال پیش

معرفی روش معکوس

690 بازدید 3 سال پیش

کافه با حال

396 بازدید 4 سال پیش

کافه تفهیم تغییر جهت

518 بازدید 4 سال پیش

شتاب متوسط با یک رابطه ابتدایی

1.3 هزار بازدید 4 سال پیش
نمایش بیشتر