در حال بارگذاری
 • 6
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 27.9هزار
  بازدید

انشین کاراته ایران

سبک انشین کاراته توسط کانچو جوکو نینومیا بنیانگذاری شده این سبک غیرکنترلی است و در آن تکنیکهای جودو و جابه جایی های سومو که همان ساباکی است استفاده می شود و در حال حاضر شیهان شاهرخ غله دار ریاست سبک را عهده دار می باشند

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

سبک انشین کاراته توسط کانچو جوکو نینومیا بنیانگذاری شده این سبک غیرکنترلی است و در آن تکنیکهای جودو و جابه جایی های سومو که همان ساباکی است استفاده می شود و در حال حاضر شیهان شاهرخ غله دار ریاست سبک را عهده دار می باشند

 • 6
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 27.9هزار
  بازدید

همه ویدیو ها

 • اجرای سوری کومی ناگه با اغفال روی هیزاگری”

  511 بازدید

  استاد مجتبی سید علی مرتضی مسئول کمیته فنی سبک انشین کاراته نماینده ی سازمان جهانی انشین کاراته

 • “یك دو سه معروف!”

  599 بازدید

  استاد مجتبی سید علی مرتضی مسئول کمیته فنی سبک انشین کاراته نماینده ی سازمان جهانی انشین کاراته

 • “هیكى مواشى سوریكومى ناگه”

  135 بازدید

  استاد مجتبی سید علی مرتضی مسئول کمیته فنی سبک انشین کاراته نماینده ی سازمان جهانی انشین کاراته

 • “گرفتن سوری کمی ناگه از پای جلو حریف”

  56 بازدید

  استاد مجتبی سید علی مرتضی مسئول کمیته فنی سبک انشین کاراته نماینده ی سازمان جهانی انشین کاراته

 • “گرفتن اوراناگه ،زمانی که حریف گدان داخل می زنه”

  324 بازدید

  استاد مجتبی سید علی مرتضی مسئول کمیته فنی سبک انشین کاراته نماینده ی سازمان جهانی انشین کاراته

 • “زدن اوراناگه روی مایگری حریف”

  187 بازدید

  استاد مجتبی سید علی مرتضی مسئول کمیته فنی سبک انشین کاراته نماینده ی سازمان جهانی انشین کاراته

 • “تمرین ١-٢-٣”

  317 بازدید

  استاد مجتبی سید علی مرتضی مسئول کمیته فنی سبک انشین کاراته نماینده ی سازمان جهانی انشین کاراته

 • “تبدیل اوچی مومو به اوراناگه”

  305 بازدید

  استاد مجتبی سید علی مرتضی مسئول کمیته فنی سبک انشین کاراته نماینده ی سازمان جهانی انشین کاراته

 • “تاى او توشى”

  319 بازدید

  استاد مجتبی سید علی مرتضی مسئول کمیته فنی سبک انشین کاراته نماینده ی سازمان جهانی انشین کاراته

 • “بارای مواشی چودان”

  248 بازدید

  استاد مجتبی سید علی مرتضی مسئول کمیته فنی سبک انشین کاراته نماینده ی سازمان جهانی انشین کاراته

 • “بارای کردن مای گری”

  83 بازدید

  استاد مجتبی سید علی مرتضی مسئول کمیته فنی سبک انشین کاراته نماینده ی سازمان جهانی انشین کاراته

 • 0:5

  “Sori Komi nage”

  26 بازدید

  استاد مجتبی سید علی مرتضی مسئول کمیته فنی سبک انشین کاراته نماینده ی سازمان جهانی انشین کاراته

 • 0:5

  “Sori Komi nage,oranage”

  99 بازدید

  استاد مجتبی سید علی مرتضی مسئول کمیته فنی سبک انشین کاراته نماینده ی سازمان جهانی انشین کاراته

 • “Ryusui kata”

  205 بازدید

  استاد مجتبی سید علی مرتضی مسئول کمیته فنی سبک انشین کاراته نماینده ی سازمان جهانی انشین کاراته

 • 0:8

  “Ochi kakoto”

  31 بازدید

  استاد مجتبی سید علی مرتضی مسئول کمیته فنی سبک انشین کاراته نماینده ی سازمان جهانی انشین کاراته

 • “Miygiri-baray- movashi gedan. Ashkan

  26 بازدید

  استاد مجتبی سید علی مرتضی مسئول کمیته فنی سبک انشین کاراته نماینده ی سازمان جهانی انشین کاراته

 • 0:5

  “May comi nage”

  115 بازدید

  استاد مجتبی سید علی مرتضی مسئول کمیته فنی سبک انشین کاراته نماینده ی سازمان جهانی انشین کاراته

 • “Kiyosho baraiy”

  14 بازدید

  استاد مجتبی سید علی مرتضی مسئول کمیته فنی سبک انشین کاراته نماینده ی سازمان جهانی انشین کاراته

 • “Kakoto oreyshi”

  19 بازدید

  استاد مجتبی سید علی مرتضی نماینده ارشد سازمان جهانی و مسئول کمیته فنی انشین کاراته

 • گرفتن سوری کومی ناگه از پای عقب حریف

  464 بازدید

  گرفتن سوری کومی ناگه از پای عقب حریف شیهان مجتبی سید علی مرتضی مسئول کمیته فنی سبک انشین کاراته نماینده سازمان جهانی انشین کاراته

 • اجرای هیکی ماواشی سوریکومی ناگه استاد مجتبی

  174 بازدید

  اجرای تکنیک هیکی ماواشی سوریکومی ناگه استاد مجتبی سید علی مرتضی مسئول کمیته فنی سبک انشین کاراته نماینده سازمان جهانی انشین کاراته

 • ایپون سوئیناگه

  329 بازدید

  اجرای تکنیک ایپون سوئیناگه توسط استاد مجتبی سید علی مرتضی مسئول کمیته فنی سبک انشین کاراته نماینده ی سازمان جهانی انشین کاراته

 • اجرای تکنیک تای او توشی استاد مجتبی سید علی مرتضی

  426 بازدید

  اجرای تکنیک تای او توشی استاد مجتبی سید علی مرتضی تهران مسئول کمیته فنی سبک انشین کاراته نماینده ی سازمان جهانی انشین کاراته

 • SF-Sanchin--application 4

  182 بازدید

  انشین کاراته مدرنترین سبک فول کنتاکت جهان #円心会館 / #EnshinKarate انشین کاراته ایران #enshin #kyokushin #ashihara #judo #sabaki #karate #JokoNinomiya #انشین #کیوکوشین #آشی_هارا #جودو #ساباکی #کاراته #کانچوجوکونینومیا

 • SF-Sanchin--application 3

  71 بازدید

  انشین کاراته مدرنترین سبک فول کنتاکت جهان #円心会館 / #EnshinKarate انشین کاراته ایران #enshin #kyokushin #ashihara #judo #sabaki #karate #JokoNinomiya #انشین #کیوکوشین #آشی_هارا #جودو #ساباکی #کاراته #کانچوجوکونینومیا

 • SF-Sanchin--application 2

  90 بازدید

  انشین کاراته مدرنترین سبک فول کنتاکت جهان #円心会館 / #EnshinKarate #enshin #kyokushin #ashihara #judo #sabaki #karate #JokoNinomiya #انشین #کیوکوشین #آشی_هارا #جودو #ساباکی #کاراته #کانچوجوکونینومیا

 • SF-Posture Training 2

  489 بازدید

  انشین کارته مدرنترین سبک فول کنتاکت جهان 円心会館 / #EnshinKarate انشین کاراته ایران #enshin #kyokushin #ashihara #judo #sabaki #karate #JokoNinomiya #انشین #کیوکوشین #آشی_هارا #جودو #ساباکی #کاراته #کانچوجوکونینومیا

 • SF-Basic application

  74 بازدید

  #円心会館 / #EnshinKarate انشین کاراته ایران #enshin #kyokushin #ashihara #judo #sabaki #karate #JokoNinomiya #انشین #کیوکوشین #آشی_هارا #جودو #ساباکی #کاراته #کانچوجوکونینومیا

 • cha obi no kata

  387 بازدید

  cha obi no kata #円心会館 / #EnshinKarate انشین کاراته جمهوری اسلامی ایران #enshin #kyokushin #ashihara #judo #sabaki #karate #JokoNinomiya #انشین #کیوکوشین #آشی_هارا #جودو #ساباکی #کاراته #کانچوجوکونینومیا

 • کاتاهای کاربردی در انشین کاراته

  419 بازدید

  انشین کاراته ساباکی کاتاهای کاربری انشین کاراته

 • صحنه های دیدنی از مسابقات انشین کاراته 2

  749 بازدید

  تایمینگ را می توان به معنی زمان مناسب در بهترین موقعیت نام برد تایمینگ نه تنها در هنرهای رزمی بلکه در کلیه ورزشها مورد استفاده قرار می گیرد ولی آنچه قابل توجه است برنامه ریزی مدرن برای استفاده از تایمینگ می باشد که این مهم را کانچو نینومیا یکی از نوابغ کاراته جهان توانسته است درانشین به نام ساباکی تایمینگ برنامه ریزی نماید. تلفیق تایمینگ و ساباکی باعث می گردد تا کاراته کار بتواند به صورت کاربردی ا

 • کلیپ زیبا از مبارزات نونهالان انشین کاراته

  2,454 بازدید

  کلیپ زیبا و دیدنی از مبارزات نونهالان انشین کاراته در مسابقات قهرمانی کشور سوم شهریور ماه 96