در حال بارگذاری
 • 6
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 18.7هزار
  بازدید

انشین کاراته ایران

سبک انشین کاراته توسط کانچو جوکو نینومیا بنیانگذاری شده این سبک غیرکنترلی است و در آن تکنیکهای جودو و جابه جایی های سومو که همان ساباکی است استفاده می شود و در حال حاضر شیهان شاهرخ غله دار ریاست سبک را عهده دار می باشند

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

سبک انشین کاراته توسط کانچو جوکو نینومیا بنیانگذاری شده این سبک غیرکنترلی است و در آن تکنیکهای جودو و جابه جایی های سومو که همان ساباکی است استفاده می شود و در حال حاضر شیهان شاهرخ غله دار ریاست سبک را عهده دار می باشند

 • 6
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 18.7هزار
  بازدید
Loading...

همه ویدیو ها

 • اجرای سوری کومی ناگه با اغفال روی هیزاگری”

  269 بازدید

  استاد مجتبی سید علی مرتضی مسئول کمیته فنی سبک انشین کاراته نماینده ی سازمان جهانی انشین کاراته

 • “یك دو سه معروف!”

  548 بازدید

  استاد مجتبی سید علی مرتضی مسئول کمیته فنی سبک انشین کاراته نماینده ی سازمان جهانی انشین کاراته

 • “هیكى مواشى سوریكومى ناگه”

  81 بازدید

  استاد مجتبی سید علی مرتضی مسئول کمیته فنی سبک انشین کاراته نماینده ی سازمان جهانی انشین کاراته

 • “گرفتن سوری کمی ناگه از پای جلو حریف”

  43 بازدید

  استاد مجتبی سید علی مرتضی مسئول کمیته فنی سبک انشین کاراته نماینده ی سازمان جهانی انشین کاراته

 • “گرفتن اوراناگه ،زمانی که حریف گدان داخل می زنه”

  134 بازدید

  استاد مجتبی سید علی مرتضی مسئول کمیته فنی سبک انشین کاراته نماینده ی سازمان جهانی انشین کاراته

 • “زدن اوراناگه روی مایگری حریف”

  109 بازدید

  استاد مجتبی سید علی مرتضی مسئول کمیته فنی سبک انشین کاراته نماینده ی سازمان جهانی انشین کاراته

 • “تمرین ١-٢-٣”

  163 بازدید

  استاد مجتبی سید علی مرتضی مسئول کمیته فنی سبک انشین کاراته نماینده ی سازمان جهانی انشین کاراته

 • “تبدیل اوچی مومو به اوراناگه”

  139 بازدید

  استاد مجتبی سید علی مرتضی مسئول کمیته فنی سبک انشین کاراته نماینده ی سازمان جهانی انشین کاراته

 • “تاى او توشى”

  97 بازدید

  استاد مجتبی سید علی مرتضی مسئول کمیته فنی سبک انشین کاراته نماینده ی سازمان جهانی انشین کاراته

 • “بارای مواشی چودان”

  131 بازدید

  استاد مجتبی سید علی مرتضی مسئول کمیته فنی سبک انشین کاراته نماینده ی سازمان جهانی انشین کاراته

 • “بارای کردن مای گری”

  44 بازدید

  استاد مجتبی سید علی مرتضی مسئول کمیته فنی سبک انشین کاراته نماینده ی سازمان جهانی انشین کاراته

 • 0:5

  “Sori Komi nage”

  15 بازدید

  استاد مجتبی سید علی مرتضی مسئول کمیته فنی سبک انشین کاراته نماینده ی سازمان جهانی انشین کاراته

 • 0:5

  “Sori Komi nage,oranage”

  38 بازدید

  استاد مجتبی سید علی مرتضی مسئول کمیته فنی سبک انشین کاراته نماینده ی سازمان جهانی انشین کاراته

 • “Ryusui kata”

  95 بازدید

  استاد مجتبی سید علی مرتضی مسئول کمیته فنی سبک انشین کاراته نماینده ی سازمان جهانی انشین کاراته

 • 0:8

  “Ochi kakoto”

  22 بازدید

  استاد مجتبی سید علی مرتضی مسئول کمیته فنی سبک انشین کاراته نماینده ی سازمان جهانی انشین کاراته

 • “Miygiri-baray- movashi gedan. Ashkan

  15 بازدید

  استاد مجتبی سید علی مرتضی مسئول کمیته فنی سبک انشین کاراته نماینده ی سازمان جهانی انشین کاراته

 • 0:5

  “May comi nage”

  77 بازدید

  استاد مجتبی سید علی مرتضی مسئول کمیته فنی سبک انشین کاراته نماینده ی سازمان جهانی انشین کاراته

 • “Kiyosho baraiy”

  7 بازدید

  استاد مجتبی سید علی مرتضی مسئول کمیته فنی سبک انشین کاراته نماینده ی سازمان جهانی انشین کاراته

 • “Kakoto oreyshi”

  11 بازدید

  استاد مجتبی سید علی مرتضی نماینده ارشد سازمان جهانی و مسئول کمیته فنی انشین کاراته

 • گرفتن سوری کومی ناگه از پای عقب حریف

  336 بازدید

  گرفتن سوری کومی ناگه از پای عقب حریف شیهان مجتبی سید علی مرتضی مسئول کمیته فنی سبک انشین کاراته نماینده سازمان جهانی انشین کاراته

 • اجرای هیکی ماواشی سوریکومی ناگه استاد مجتبی

  127 بازدید

  اجرای تکنیک هیکی ماواشی سوریکومی ناگه استاد مجتبی سید علی مرتضی مسئول کمیته فنی سبک انشین کاراته نماینده سازمان جهانی انشین کاراته

 • ایپون سوئیناگه

  223 بازدید

  اجرای تکنیک ایپون سوئیناگه توسط استاد مجتبی سید علی مرتضی مسئول کمیته فنی سبک انشین کاراته نماینده ی سازمان جهانی انشین کاراته

 • اجرای تکنیک تای او توشی استاد مجتبی سید علی مرتضی

  234 بازدید

  اجرای تکنیک تای او توشی استاد مجتبی سید علی مرتضی تهران مسئول کمیته فنی سبک انشین کاراته نماینده ی سازمان جهانی انشین کاراته

 • SF-Sanchin--application 4

  146 بازدید

  انشین کاراته مدرنترین سبک فول کنتاکت جهان #円心会館 / #EnshinKarate انشین کاراته ایران #enshin #kyokushin #ashihara #judo #sabaki #karate #JokoNinomiya #انشین #کیوکوشین #آشی_هارا #جودو #ساباکی #کاراته #کانچوجوکونینومیا

 • SF-Sanchin--application 3

  52 بازدید

  انشین کاراته مدرنترین سبک فول کنتاکت جهان #円心会館 / #EnshinKarate انشین کاراته ایران #enshin #kyokushin #ashihara #judo #sabaki #karate #JokoNinomiya #انشین #کیوکوشین #آشی_هارا #جودو #ساباکی #کاراته #کانچوجوکونینومیا

 • SF-Sanchin--application 2

  65 بازدید

  انشین کاراته مدرنترین سبک فول کنتاکت جهان #円心会館 / #EnshinKarate #enshin #kyokushin #ashihara #judo #sabaki #karate #JokoNinomiya #انشین #کیوکوشین #آشی_هارا #جودو #ساباکی #کاراته #کانچوجوکونینومیا

 • SF-Posture Training 2

  323 بازدید

  انشین کارته مدرنترین سبک فول کنتاکت جهان 円心会館 / #EnshinKarate انشین کاراته ایران #enshin #kyokushin #ashihara #judo #sabaki #karate #JokoNinomiya #انشین #کیوکوشین #آشی_هارا #جودو #ساباکی #کاراته #کانچوجوکونینومیا

 • SF-Basic application

  52 بازدید

  #円心会館 / #EnshinKarate انشین کاراته ایران #enshin #kyokushin #ashihara #judo #sabaki #karate #JokoNinomiya #انشین #کیوکوشین #آشی_هارا #جودو #ساباکی #کاراته #کانچوجوکونینومیا

 • cha obi no kata

  255 بازدید

  cha obi no kata #円心会館 / #EnshinKarate انشین کاراته جمهوری اسلامی ایران #enshin #kyokushin #ashihara #judo #sabaki #karate #JokoNinomiya #انشین #کیوکوشین #آشی_هارا #جودو #ساباکی #کاراته #کانچوجوکونینومیا

 • کاتاهای کاربردی در انشین کاراته

  262 بازدید

  انشین کاراته ساباکی کاتاهای کاربری انشین کاراته

 • صحنه های دیدنی از مسابقات انشین کاراته 2

  457 بازدید

  تایمینگ را می توان به معنی زمان مناسب در بهترین موقعیت نام برد تایمینگ نه تنها در هنرهای رزمی بلکه در کلیه ورزشها مورد استفاده قرار می گیرد ولی آنچه قابل توجه است برنامه ریزی مدرن برای استفاده از تایمینگ می باشد که این مهم را کانچو نینومیا یکی از نوابغ کاراته جهان توانسته است درانشین به نام ساباکی تایمینگ برنامه ریزی نماید. تلفیق تایمینگ و ساباکی باعث می گردد تا کاراته کار بتواند به صورت کاربردی ا

 • کلیپ زیبا از مبارزات نونهالان انشین کاراته

  1,191 بازدید

  کلیپ زیبا و دیدنی از مبارزات نونهالان انشین کاراته در مسابقات قهرمانی کشور سوم شهریور ماه 96