در حال بارگذاری
 • 3
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 1.5هزار
  بازدید

mj9107755382 مرکز آموزش و برنامه نویسی سی ان سی چوب

مرکز آموزش و برنامه نویسی سی ان سی چوب در استان قم

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

مرکز آموزش و برنامه نویسی سی ان سی چوب در استان قم

 • 3
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 1.5هزار
  بازدید
Loading...

همه ویدیو ها

 • روتاری4محور

  10 بازدید

  روش ماشین کاری ستون کابینت

 • روتاری 4 محور

  138 بازدید

  روش ماشین کاری سر ستون کابینت ماشین کاری به روش رفت و برگشتی یک رو و دو پهلو

 • روتاری 4 محور

  72 بازدید

  روش ماشین کاری گوشواره مبل به صورت چرخشی یک رو و یک بغل

 • روتاری 4 محور

  116 بازدید

  روش ماشین کاری زیر دسته مبل

 • روتاری 4 محور

  120 بازدید

  روش ماشین کاری ستون ویترین

 • روتاری 4 محور

  98 بازدید

  روش زدن پایه میز به همراه در آوردن شبکه ها و اره بری ها به روش چرخشی

 • روتاری 4 محور

  48 بازدید

  روش زدن دسته مبل همراه با درآوردن شبکه ها

 • 4Axis rotary

  14 بازدید

  روش زدن ستون ویترین 4 محور هم زمان

 • CNC روتاری چوب 4 محور هم زمان

  236 بازدید

  روش روتاری زدن دو پهلو و یک رو در این مدل از کار که پایه جلو یک مبل مصری هست کار دو پهلو و یک رو منبت دارد که اگر به روش ایندکس زده شود یه مقداری به علت عدم همپوشانی کامل لبه در کار ایجاد میشود که منبت کار می بایست مجدد روی قطعه کار کند. در این فیلم روش زدن این نمونه را مشاهده میکنید.

 • روتاری 4محور

  88 بازدید

  سرستون کابینیت به روش 4 محور تمام چرخشی

 • روتاری 4 محور

  163 بازدید

  یکی از مشکلاتی که در صنف کار چوب مطرح است کارهایی است که قطعه مورد نظر یک رو و یک پهلو فقط منبت دارد و باید این دو قسمت منبت بخورد و مابقی کار دست نخورده بماند .استفاده از روش ایندکس باعث افتادن لبه وایجاد خط روی قطعه می شود و منبتکار مجبور است مجدد روی قطعه کار کند. در این فیلم روش زدن این نوع کارها را میبینیم.

 • 4محور روتاری

  87 بازدید

  یکی از مشکلاتی که در صنف کار چوب مطرح است کارهایی است که قطعه مورد نظر یک رو و یک پهلو فقط منبت دارد و باید این دو قسمت منبت بخورد و مابقی کار دست نخورده بماند .استفاده از روش ایندکس باعث افتادن لبه وایجاد خط روی قطعه می شود و منبتکار مجبور است مجدد روی قطعه کار کند. در این فیلم روش زدن این نوع کارها را میبینیم.

 • 4محور روتاری

  27 بازدید

  یکی از مشکلات اصلی دوستانی که در صنف چوب کار میکنند نحوه ایجاد مسیر ابزار برای مدل های با عرض زیاد هست نظیر این مدل زیر دسته که در فیلم مشاهده میکنید .روش های قدیم مثل ایندکس مشکلات زیادی از جمله انداختن پله را در بردارد که منبت کار می بایست مجدد روی قطعه فعالیت کند. در این کلیپ شما یکی از روش های ماشین کاری این قبیل قطعات را به صورت عملی مشاهده میکنید

 • 4Axis rotary

  37 بازدید

  یکی از مشکلات اصلی دوستانی که در صنف چوب کار میکنند نحوه ایجاد مسیر ابزار برای مدل های روتاری و چرخشی نظیر پایه مبل –پایه صندلی –پایه میز -دسته مبل ، زیر دسته و ........ است بخصوص که اکثر این قطعات دارای زوایای منفی بوده که اگر به شکل درست مسیر ابزار گرفته نشود منبت به طور کامل در نمی آید. در این کلیپ شما یکی از روش های ماشین کاری این قطعات را به صورت عملی مشاهده میکنید

 • 4Axis rotary

  11 بازدید

  یکی از مشکلات اصلی دوستانی که در صنف چوب کار میکنند نحوه ایجاد مسیر ابزار برای مدل های روتاری و چرخشی نظیر پایه مبل –پایه صندلی –پایه میز -دسته مبل ، زیر دسته و ........ است بخصوص که اکثر این قطعات دارای زوایای منفی بوده که اگر به شکل درست مسیر ابزار گرفته نشود منبت به طور کامل در نمی آید. در این کلیپ شما یکی از روش های ماشین کاری این قطعات را به صورت عملی مشاهده میکنید

 • 4محور روتاری

  26 بازدید

  یکی از مشکلات اصلی دوستانی که در صنف چوب کار میکنند نحوه ایجاد مسیر ابزار برای مدل های روتاری و چرخشی نظیر پایه مبل –پایه صندلی –پایه میز -دسته مبل ، زیر دسته و ........ است بخصوص که اکثر این قطعات دارای زوایای منفی بوده که اگر به شکل درست مسیر ابزار گرفته نشود منبت به طور کامل در نمی آید. در این کلیپ شما یکی از روش های ماشین کاری این قطعات را به صورت عملی مشاهده میکنید

 • 4Axis rotary

  73 بازدید

  یکی از مشکلات اصلی دوستانی که در صنف چوب کار میکنند نحوه ایجاد مسیر ابزار برای مدل های روتاری و چرخشی نظیر پایه مبل –پایه صندلی –پایه میز -دسته مبل ، زیر دسته و ........ است بخصوص که اکثر این قطعات دارای زوایای منفی بوده که اگر به شکل درست مسیر ابزار گرفته نشود منبت به طور کامل در نمی آید. در این کلیپ شما یکی از روش های ماشین کاری این قطعات را به صورت عملی مشاهده میکنید

 • 4Axis rotary

  32 بازدید

  یکی از مشکلات اصلی دوستانی که در صنف چوب کار میکنند نحوه ایجاد مسیر ابزار برای مدل های روتاری و چرخشی نظیر پایه مبل –پایه صندلی –پایه میز -دسته مبل ، زیر دسته و ........ است بخصوص که اکثر این قطعات دارای زوایای منفی بوده که اگر به شکل درست مسیر ابزار گرفته نشود منبت به طور کامل در نمی آید. در این کلیپ شما یکی از روش های ماشین کاری این قطعات را به صورت عملی مشاهده میکنید ..دوستانی که تمایل دارند