در حال بارگذاری
 • 4
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 3.8هزار
  بازدید

mj9107755382 مرکز آموزش و برنامه نویسی سی ان سی چوب

مرکز آموزش و برنامه نویسی سی ان سی چوب در استان قم با بیش از 5 سال سابقه کاردر زمینه برنامه نویسی 3 و 4 محور

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

مرکز آموزش و برنامه نویسی سی ان سی چوب در استان قم با بیش از 5 سال سابقه کاردر زمینه برنامه نویسی 3 و 4 محور

 • 4
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 3.8هزار
  بازدید

همه ویدیو ها

 • سی ان سی سر ستون

  84 بازدید

  روش ماشینکاری سر ستون چوبی به روش نیمه چرخشی

 • سی ان سی چهار محور

  37 بازدید

  روش ماشین کاری چهار محور تاج صندلی 2 رو منبت

 • خشن کاری 3 محور

  83 بازدید

  روش خشن کاری 3 محور پشت مبل بصورت مرحله ای

 • روتاری 4 محور

  430 بازدید

  ماشین کاری تاج مبل

 • روتاری4محور

  96 بازدید

  روش ماشین کاری ستون کابینت

 • روتاری 4 محور

  354 بازدید

  روش ماشین کاری سر ستون کابینت ماشین کاری به روش رفت و برگشتی یک رو و دو پهلو

 • روتاری 4 محور

  184 بازدید

  روش ماشین کاری گوشواره مبل به صورت چرخشی یک رو و یک بغل

 • روتاری 4 محور

  268 بازدید

  روش ماشین کاری زیر دسته مبل

 • روتاری 4 محور

  275 بازدید

  روش ماشین کاری ستون ویترین

 • روتاری 4 محور

  253 بازدید

  روش زدن پایه میز به همراه در آوردن شبکه ها و اره بری ها به روش چرخشی

 • روتاری 4 محور

  90 بازدید

  روش زدن دسته مبل همراه با درآوردن شبکه ها

 • 4Axis rotary

  33 بازدید

  روش زدن ستون ویترین 4 محور هم زمان

 • CNC روتاری چوب 4 محور هم زمان

  449 بازدید

  روش روتاری زدن دو پهلو و یک رو در این مدل از کار که پایه جلو یک مبل مصری هست کار دو پهلو و یک رو منبت دارد که اگر به روش ایندکس زده شود یه مقداری به علت عدم همپوشانی کامل لبه در کار ایجاد میشود که منبت کار می بایست مجدد روی قطعه کار کند. در این فیلم روش زدن این نمونه را مشاهده میکنید.

 • روتاری 4محور

  114 بازدید

  سرستون کابینیت به روش 4 محور تمام چرخشی

 • روتاری 4 محور

  271 بازدید

  یکی از مشکلاتی که در صنف کار چوب مطرح است کارهایی است که قطعه مورد نظر یک رو و یک پهلو فقط منبت دارد و باید این دو قسمت منبت بخورد و مابقی کار دست نخورده بماند .استفاده از روش ایندکس باعث افتادن لبه وایجاد خط روی قطعه می شود و منبتکار مجبور است مجدد روی قطعه کار کند. در این فیلم روش زدن این نوع کارها را میبینیم.

 • 4محور روتاری

  197 بازدید

  یکی از مشکلاتی که در صنف کار چوب مطرح است کارهایی است که قطعه مورد نظر یک رو و یک پهلو فقط منبت دارد و باید این دو قسمت منبت بخورد و مابقی کار دست نخورده بماند .استفاده از روش ایندکس باعث افتادن لبه وایجاد خط روی قطعه می شود و منبتکار مجبور است مجدد روی قطعه کار کند. در این فیلم روش زدن این نوع کارها را میبینیم.

 • 4محور روتاری

  35 بازدید

  یکی از مشکلات اصلی دوستانی که در صنف چوب کار میکنند نحوه ایجاد مسیر ابزار برای مدل های با عرض زیاد هست نظیر این مدل زیر دسته که در فیلم مشاهده میکنید .روش های قدیم مثل ایندکس مشکلات زیادی از جمله انداختن پله را در بردارد که منبت کار می بایست مجدد روی قطعه فعالیت کند. در این کلیپ شما یکی از روش های ماشین کاری این قبیل قطعات را به صورت عملی مشاهده میکنید

 • 4Axis rotary

  91 بازدید

  یکی از مشکلات اصلی دوستانی که در صنف چوب کار میکنند نحوه ایجاد مسیر ابزار برای مدل های روتاری و چرخشی نظیر پایه مبل –پایه صندلی –پایه میز -دسته مبل ، زیر دسته و ........ است بخصوص که اکثر این قطعات دارای زوایای منفی بوده که اگر به شکل درست مسیر ابزار گرفته نشود منبت به طور کامل در نمی آید. در این کلیپ شما یکی از روش های ماشین کاری این قطعات را به صورت عملی مشاهده میکنید

 • 4Axis rotary

  18 بازدید

  یکی از مشکلات اصلی دوستانی که در صنف چوب کار میکنند نحوه ایجاد مسیر ابزار برای مدل های روتاری و چرخشی نظیر پایه مبل –پایه صندلی –پایه میز -دسته مبل ، زیر دسته و ........ است بخصوص که اکثر این قطعات دارای زوایای منفی بوده که اگر به شکل درست مسیر ابزار گرفته نشود منبت به طور کامل در نمی آید. در این کلیپ شما یکی از روش های ماشین کاری این قطعات را به صورت عملی مشاهده میکنید

 • 4محور روتاری

  44 بازدید

  یکی از مشکلات اصلی دوستانی که در صنف چوب کار میکنند نحوه ایجاد مسیر ابزار برای مدل های روتاری و چرخشی نظیر پایه مبل –پایه صندلی –پایه میز -دسته مبل ، زیر دسته و ........ است بخصوص که اکثر این قطعات دارای زوایای منفی بوده که اگر به شکل درست مسیر ابزار گرفته نشود منبت به طور کامل در نمی آید. در این کلیپ شما یکی از روش های ماشین کاری این قطعات را به صورت عملی مشاهده میکنید

 • 4Axis rotary

  143 بازدید

  یکی از مشکلات اصلی دوستانی که در صنف چوب کار میکنند نحوه ایجاد مسیر ابزار برای مدل های روتاری و چرخشی نظیر پایه مبل –پایه صندلی –پایه میز -دسته مبل ، زیر دسته و ........ است بخصوص که اکثر این قطعات دارای زوایای منفی بوده که اگر به شکل درست مسیر ابزار گرفته نشود منبت به طور کامل در نمی آید. در این کلیپ شما یکی از روش های ماشین کاری این قطعات را به صورت عملی مشاهده میکنید

 • 4Axis rotary

  76 بازدید

  یکی از مشکلات اصلی دوستانی که در صنف چوب کار میکنند نحوه ایجاد مسیر ابزار برای مدل های روتاری و چرخشی نظیر پایه مبل –پایه صندلی –پایه میز -دسته مبل ، زیر دسته و ........ است بخصوص که اکثر این قطعات دارای زوایای منفی بوده که اگر به شکل درست مسیر ابزار گرفته نشود منبت به طور کامل در نمی آید. در این کلیپ شما یکی از روش های ماشین کاری این قطعات را به صورت عملی مشاهده میکنید ..دوستانی که تمایل دارند