17 دنبال‌ کننده
66.5 هزار بازدید ویدیو

علوم تجربی نهم-فصل10 مقایسه اندازه ستاره ها

1.4 هزار بازدید ۱ سال پیش

انتشارات اسفندیار علوم تجربی نهم-فصل10 مقایسه اندازه ستاره ها

دیگر ویدیوها

علوم تجربی نهم-فصل10 زمین از فضا1

1.1 هزار بازدید ۱ سال پیش

علوم تجربی نهم-فصل10 جریان

697 بازدید ۱ سال پیش

علوم تجربی هشتم-هاوایی

755 بازدید ۱ سال پیش

علوم تجربی هشتم-ماهیچه

1.3 هزار بازدید ۱ سال پیش

علوم تجربی هشتم-گاز نوشابه

1 هزار بازدید ۱ سال پیش

علوم تجربی هشتم-کانون آینه مقعر

1.1 هزار بازدید ۱ سال پیش

علوم تجربی هشتم-عصب

1.2 هزار بازدید ۱ سال پیش

علوم تجربی هشتم-ساخت باتری

1.3 هزار بازدید ۱ سال پیش

علوم تجربی هشتم-چگالی

989 بازدید ۱ سال پیش
نمایش بیشتر