معاونت فضای مجازی ، هنر و رسانه برگزار می نماید: .:: جلسه رواق ::.

0 | 0 بازدید کل
اشتراک گذاری

از سلسله نشست های داستان و خاطره رواق موضوع : نقد کتاب گلوله داغ نویسنده کتاب : رضا کشمیری ، مجری کارشناس سید محسن امامیان