494 بازدید 2 سال پیش

شبیه سازی محفظه احتراق توربین گازی با Siemens Star-ccm+ و Numeca, Ansys Fluent با استفاده از ابزار های المان محدود و دینامیک سیالات محاسباتی، امکان شبیه سازی توربین گازی و بررسی پایداری احتراق، میزان آلاینده ها، NOx، میزان CO و کیفیت احتراق، سیستم خنک کاری سازه ای، تحلیل حرارتی و بررسی مکانیک آسیب، مکانیک شکست و خستگی توربین گازی با در نظر گرفتن اثرات اندرکنش ارتعاشات ناشی از کوپل حرارت-آکوستیک (Thermo-Acoustic Vibration Damage) ، سیملب را به یکی از بهترین منابع در سطح منطقه تبدیل کرده است. www.esimlab.c

دیگر ویدیوها

1.5 هزار بازدید 4 سال پیش
1.1 هزار بازدید 4 سال پیش
نمایش بیشتر