چالش های ادامه تحصیل در داخل و خارج از کشور

بلیت‌های رویداد

این رویداد پایان یافته است.

توضیحات و معرفی رویداد

چالش های ادامه تحصیل در داخل و خارج از کشور

شروع برگزاری: ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ۱۸:۰۰
مدت رویداد: 1 ساعت و 30 دقیقه
اشتراک در