آموزش وردپرس

بلیت‌های رویداد

رویداد جاری
ظرفیت این رویداد پر شده و بلیت های آن به فروش رسیده است.

توضیحات و معرفی رویداد

سخنرانان

سید امیر رئیس زاده

سایت آموزش کامپیوتر

حامیان رویداد

آموزش وردپرس

شروع برگزاری: ۱۳۹۹/۰۸/۱۵ ۱۳:۰۶
مدت رویداد: 552 ساعت
اشتراک در