آشنایی با بورس و نحوه درآمدزایی از آن - اینوست یار

بلیت‌های رویداد

این رویداد پایان یافته است.

توضیحات و معرفی رویداد

آشنایی با بورس و نحوه درآمدزایی از آن - اینوست یار

شروع برگزاری: ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ۱۶:۳۰
مدت رویداد: 2 ساعت و 30 دقیقه
اشتراک در