اعتماد به نفس ، جلسه اول : با این نوع اعتماد به نفس دارید سر خود را شیره میمالید

بلیت‌های رویداد

این رویداد پایان یافته است.

توضیحات و معرفی رویداد

اعتماد به نفس ، جلسه اول : با این نوع اعتماد به نفس دارید سر خود را شیره میمالید

شروع برگزاری: ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ ۱۹:۰۰
مدت رویداد: 40 دقیقه
اشتراک در