آموزش سطح مقدماتی اکسل

بلیت‌های رویداد

این رویداد پایان یافته است.

توضیحات رویداد

سخنرانان

ایمان علیزاده

مدرس

آموزش سطح مقدماتی اکسل

شروع برگزاری: ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ ۱۸:۰۰
مدت رویداد: 1 ساعت
اشتراک در