تحصیلات - نشست اول - هم‌اندیشی اقتصاد خلاق

بلیت‌های رویداد

این رویداد پایان یافته است.

توضیحات رویداد

تحصیلات - نشست اول - هم‌اندیشی اقتصاد خلاق

شروع برگزاری: ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ ۱۶:۳۰
مدت رویداد: 2 ساعت و 30 دقیقه
اشتراک در