کار آفرینی

بلیت‌های رویداد

این رویداد پایان یافته است.

توضیحات رویداد

کار آفرینی

شروع برگزاری: ۱۳۹۹/۰۹/۱۶ ۱۱:۰۰
مدت رویداد: 2 ساعت
اشتراک در