آشنایی با تکنیک های ارائه به سرمایه گذار

بلیت‌های رویداد

این رویداد پایان یافته است.

توضیحات رویداد

سخنرانان

دکتر مهران کرمی

مدیرعامل هاب همراه اول اصفهان

آشنایی با تکنیک های ارائه به سرمایه گذار

شروع برگزاری: ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ۱۸:۳۰
مدت رویداد: 2 ساعت و 30 دقیقه
اشتراک در