شکست غول رسانه در خانواده

بلیت‌های رویداد

این رویداد پایان یافته است.

توضیحات رویداد

حامیان رویداد

شکست غول رسانه در خانواده

شروع برگزاری: ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ ۱۵:۳۰
مدت رویداد: 1 ساعت و 30 دقیقه
اشتراک در