جایزه بازی های جدی 1399

بلیت‌های رویداد

این رویداد پایان یافته است.

توضیحات و معرفی رویداد

سخنرانان

Celia Hodent

https://celiahodent.com/

Carlos Carvalho

cmc@isep.ipp.pt

Julien Estourgie

http://julienestourgie.com/

António Coelho

http://www.pmt.usp.br/equipe/docentes/antonio-carl

Heide Lukosch

https://www.canterbury.ac.nz/hitlab/contact-us/hit

Janet Read

https://www.uclan.ac.uk/research/activity/chici

معرفی رویداد

جایزه بازی های جدی 1399

شروع برگزاری: ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ ۰۹:۰۰
مدت رویداد: 33 ساعت
اشتراک در