همایش دکتری 1400 حافظون

بلیت‌های رویداد

این رویداد پایان یافته است.

توضیحات رویداد

همایش دکتری 1400 حافظون

شروع برگزاری: ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ ۱۵:۵۵
مدت رویداد: 2 ساعت و 25 دقیقه
اشتراک در