آموزش و پرورش در دوران کرونا و پسا کرونا

بلیت‌های رویداد

این رویداد پایان یافته است.

توضیحات رویداد

سخنرانان

حجت الاسلام حامد تقدیری

مدیرعامل سازمان مدارس صدرا

حجت الاسلام جوان آراسته

معاون سازمان مدارس صدرا، معلم، پژوهشگر

حجت الاسلام نخعی

استاد حوزه، محقق و پژوهشگر

دکتر حمیدرضا مقصودی

دکتری اقتصاد و هیأت علمی دانشگاه قم

آموزش و پرورش در دوران کرونا و پسا کرونا

شروع برگزاری: ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ ۱۷:۳۰
مدت رویداد: 2 ساعت و 30 دقیقه
اشتراک در