رویداد مدلسازی با Spline در 3ds max

بلیت‌های رویداد

این رویداد پایان یافته است.

توضیحات و معرفی رویداد

مدرس

حسین حایز

مدیر و مدرس

رویداد مدلسازی با Spline در 3ds max

شروع برگزاری: ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ ۱۶:۳۰
مدت رویداد: 1 ساعت
اشتراک در