رویداد بین‌المللی بامداد نوآورانه مشهد با موضوع قول دادن

بلیت‌های رویداد

این رویداد پایان یافته است.

توضیحات و معرفی رویداد

رویداد بین‌المللی بامداد نوآورانه مشهد با موضوع قول دادن

شروع برگزاری: ۱۳۹۹/۱۱/۰۹ ۱۳:۰۰
مدت رویداد: 1 ساعت
اشتراک در