دوره جامع تحلیل بنیادی بورس-جلسه اول

بلیت‌های رویداد

این رویداد پایان یافته است.

توضیحات رویداد

دوره جامع تحلیل بنیادی بورس-جلسه اول

شروع برگزاری: ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ ۱۴:۰۰
مدت رویداد: 3 ساعت
اشتراک در