رویداد استراتژیک (۲۲) تبیین راهبرد چرخه دوگانه چین؛ اهداف و پیامد‌ها

بلیت‌های رویداد

این رویداد پایان یافته است.

توضیحات رویداد

رویداد استراتژیک (۲۲) تبیین راهبرد چرخه دوگانه چین؛ اهداف و پیامد‌ها

شروع برگزاری: ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ۱۶:۰۰
مدت رویداد: 2 ساعت
اشتراک در