دوره زبان انگلیسی ویژه سطح مبتدی

بلیت‌های رویداد

این رویداد پایان یافته است.

توضیحات رویداد

دوره زبان انگلیسی ویژه سطح مبتدی

شروع برگزاری: ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ۱۸:۳۰
مدت رویداد: 1 ساعت
اشتراک در