گیم گپ - Game Gap

بلیت‌های رویداد

این رویداد پایان یافته است.

توضیحات رویداد

گیم گپ - Game Gap

شروع برگزاری: ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ ۱۴:۰۰
مدت رویداد: 3 ساعت
اشتراک در