عمق بلاکچین

بلیت‌های رویداد

این رویداد پایان یافته است.

توضیحات رویداد

عمق بلاکچین

شروع برگزاری: ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ ۱۵:۰۰
مدت رویداد: 3 ساعت
اشتراک در