اهمیت تفکر الگوریتمی در آموزش ریاضی

شروع برگزاری: ۱۳۹۹/۱۱/۱۰ ۲۰:۴۴
مدت رویداد: 1 ساعت و 46 دقیقه
اشتراک در