گزارش ورزشی

بلیت‌های رویداد

این رویداد پایان یافته است.

توضیحات و معرفی رویداد

گزارش ورزشی

شروع برگزاری: ۱۳۹۹/۱۲/۲۲ ۱۰:۰۰
مدت رویداد: 204 ساعت و 30 دقیقه
اشتراک در