اکسل مقدماتی در ۱۲۰ دقیقه برای کارمند و مدیر توانمند

بلیت‌های رویداد

این رویداد پایان یافته است.

معرفی مختصر توسط مدرس

توضیحات و معرفی رویداد

مدرس

رضا موسوی‌خواه

مدرس نرم‌افزارهای اداری و از موسسان نکته یار

برگزارکننده

اکسل مقدماتی در ۱۲۰ دقیقه برای کارمند و مدیر توانمند

شروع برگزاری: ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ۱۸:۰۰
مدت رویداد: 26 ساعت و 30 دقیقه
اشتراک در