گفتمان خلاق | Creative Live Talks

بلیت‌های رویداد

این رویداد پایان یافته است.

توضیحات رویداد

گفتمان خلاق | Creative Live Talks

شروع برگزاری: ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۱۶:۳۰
مدت رویداد: 3 ساعت
اشتراک در