معرفی کامل علم رباتیک

شروع برگزاری: ۱۳۹۹/۱۲/۲۲ ۲۰:۳۰
مدت رویداد: 1 ساعت و 40 دقیقه
اشتراک در