دوره آموزشی فرآیند اکسترودینگ تِرِد

بلیت‌های رویداد

این رویداد پایان یافته است.

توضیحات رویداد

دوره آموزشی فرآیند اکسترودینگ تِرِد

شروع برگزاری: ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ۰۷:۴۵
مدت رویداد: 8 ساعت و 30 دقیقه
اشتراک در