اموزش کامل OBS

بلیت‌های رویداد

این رویداد پایان یافته است.

توضیحات رویداد

اموزش کامل OBS

شروع برگزاری: ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ ۱۵:۴۰
مدت رویداد: 48 ساعت و 21 دقیقه
اشتراک در