نخستین کنفرانس ملی مواد نوین

بلیت‌های رویداد

این رویداد پایان یافته است.

توضیحات رویداد

نخستین کنفرانس ملی مواد نوین

شروع برگزاری: ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ ۰۸:۰۰
مدت رویداد: 34 ساعت
اشتراک در