سمینار مدیر معاملات در املاک

شروع برگزاری: ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ۱۰:۰۰
مدت رویداد: 3 ساعت و 30 دقیقه
اشتراک در